English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Bosnia (BA)
Oblasti rada
•    Građansko pravo
•    Osiguranje i naknada štete
•    Privredno pravo
•    Due Diligence
•    Porodično i nasljedno pravo
•    Radno pravo
•    Upravno pravo
•    Vlasničko pravni odnosi i vanparnični postupak
•    Zemljišno knjižno pravo
•    Zastupanje stranaca
•    Zastupanje državljana BiH koji žive u inostranstvu
•    Postupci pred Ustavnim sudom BiH
•    Postupci pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu