English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Bosnia (BA)
Privredno pravo

Zastupanje privrednih društava pred sudovima u Bosni i Hercegovini u postupcima radi naplate potraživanja, zaštite imovinskih prava i interesa privrednih društava. Sačinjavanje akata društva: pravilnika o radu, pravilnika o plaćama i drugim naknadama zaposlenih, pravilnika o plaćenom i neplaćeom odsustvu, pravilnika o zaštiti od požara, pravilnika o disciplinskoj odgovornosti i drugih akata. Davanje pravnih savjeta iz oblasti privrednog prava, davanje pravnih savjeta iz oblasti radno-pravnog statusa zaposlenih u društvu, podnošenje tužbi za naplatu potraživanja, pokretanje izvršnih postupaka, protestiranje mjenice pred sudovima u Bosni i Hercegovini. Također vršimo sve poslove u vezi registracije društava za domaće i inostrane klijente, promjene oblika organizovanja privrednih društava, pokretanje postupka stečaja i likvidacije privrednih društava. Savjetodavno praćenje rada privrednih društava: pripreme ugovora o radu za zaposlene, sačinjavanje svih vrsta ugovora iz oblasti privrednog prava. Pružamo pravno savjetovanje iz oblasti javnih nabavki, iznajmljivanje, ili kupovina nekretnina za klijenta, savjetovanje i zastupanje vezano za zaštitu industrijske svojine.