English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Bosnia (BA)
Zastupanje državljana BiH koji žive u inozemstvu
Obzirom da se veliki broj naših građana nalazi u inozemstu, advokatska kancelarija pruža advokatske usluge koje su navedene na našoj web stranici državljanima BiH koji žive izvan Bosne i Hercegovine. Također za državljane BiH koji žive u inozemstvu vršimo usluge: uredovanja nekretninama koje isti imaju u vlasništvu u BiH i zemljama regiona. Na brz i efikasan način se dogovaramo sa klijentom radi obavljanja pravnih usluga za klijenta.