English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Bosnia (BA)
Vlasničko pravni odnosi i vanparnični postupak
Davanje pravnih savjeta u oblasti vlasničko pravnih odnosa, zastupanje u parničnom postupku pred Sudovima u Bosni i Hercegovini, zastupanje u oblasti prometovanja nekretnina: zemljišta, stanova, zgrada na teritoriji Bosne i Hercegovine, založno pravo na pokretnim stvarima, brisanje hipoteke i dr.
Davanje pravnih savjeta i zastupanje u oblasti vanparničnih postupaka u okviru: podjele imovine u suvlasništvu, eksproprijacije nekretnina pred sudovima u Bosni i Hercegovine.