English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Bosnia (BA)
Osiguranje i naknada štete
Davanje pravnih savjeta iz oblasti osiguranja: životno osiguranje, osiguranje od auto-odgovornosti, osiguranje lica i imovine, zdravstveno osiguranje, te druge vidove neživotnog osiguranja. Pripremanje i vođenje postupaka radi naknade meterijalne i nematerijalne štete koja može proisteći iz: saobraćajnih nesreća, povreda na radu i van rada, kao i drugih vrsta nastalih šteta. Vršimo zastupanje u postupcima radi naknade štete prouzrokovane od strane neosiguranog vozila, ili nepoznatog počinioca nezgode, te zastupanja u vezi nastale štete koju prouzrokuju vozila sa stranim registarskim tablicama, kao i štete koja se prouzrokuje vozilima sa stranim registarskim tablicama u BiH.