English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Bosnia (BA)
Postupci pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine
Sastav Apelacija Ustavnom sudu BiH zbog povreda Ustava Bosne i Hercegovine, Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Apelacije se sačinjavaju u skladu sa najvišim standardima, te svaka apelacija Ustavnom sudu BiH će sadržavati sve obrazložene zahtjeve a u skladu sa praksom koju primjenjuje Evropski sud za ljudska prava u Srasbourgu i čije odluke su obavezujuće za sve u Bosni i Hercegovini.