English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Bosnia (BA)
Radno pravo
Pružanje pravnih savjeta iz oblasti radno-pravnih odnosa, vođenja evidencije zaposlenih, zastupanje u radnim sporovima pred sudovima u Bosni i Hercegovini. Sačinjavanje ugovora: ugovor o radu sa direktorom društva, ugovor o radu na neodređeno vrijeme, ugovor o radu na određeno vrijeme, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, i druge vrste ugovora iz oblasti radnog prava.